سخنراني امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه در نشست اتحاديه اروپا و بالکان

سخنراني امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه در نشست اتحاديه اروپا و بالکان

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه، گفت که اتحاديه اروپا متعهد به حفظ معامله هسته اي با ايران است.

رئيس جمهور فرانسه در سخنراني هاي خود در لحظاتي پيش از توافق هسته اي ايران دفاع کرد.

امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه، گفت که اتحاديه اروپا و تمام اعضاي آن وجود چنين توافقي را مثبت ارزيابي کرده اند.