هنگامي که يک بمب در بازار شلوغ در  بغداد منفجر شد، دو نفر کشته شدند /اخبار تکميلي

هنگامي که يک بمب در بازار شلوغ در بغداد منفجر شد، دو نفر کشته شدند /اخبار تکميلي

هنگامي که يک بمب در بازار شلوغ در بغداد منفجر شد، دو نفر کشته شدند /اخبار تکميلي

پليس بغداد گفت که در اين انفجاردو نفر کشته و شش نفر زخمي شدند.

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

حادثه زماني رخ داد، که يک بمب در بازار شلوغ بغداد روز سه شنبه منفجر شد.

هيچ کسي يا گروهي مسئوليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است.