10 کشته در شور و شوق انتخابات افغانستان/چندین انفجار در شهر های افغانستان

10 کشته در شور و شوق انتخابات افغانستان/چندین انفجار در شهر های افغانستان

10 کشته در شور و شوق انتخابات افغانستان/چندین انفجار در شهر های افغانستان

به گزارش سرویس حوادث سایت اخبار امروز:در روزهای سردی که با گرمای انتخابات شهر های افغانستان پر شده است،چندین انفجار در این کشور رخ داده است.

در این بین امروز شنبه 28 مهر ماه بیش از 11 تن در این کشور کشته شده اند

خبرها حاکی از زخمی شدن حداقل 30 نفر در این انفجارهای تروریستی به گوش می رسد

افغانستان با نزدیک شدن به انتخابات روزهای خونین را می گذراند و هر روز شمار کشته های انفجار های مناطق رای گیری بالا می رود.

خبرگزاری های محلی افغانستان از کشته و زخمی شدن حداقل 11 پلیس در انفجارهای امروز این کشور خبر داند.

منبع خبر: اخبار امروز