مکزيک مهاجران هندوراس را دستگير مي کند تا به ايالات متحده حمله نکنند

مکزيک مهاجران هندوراس را دستگير مي کند تا به ايالات متحده حمله نکنند

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : پليس مکزيک دو مهاجر هندوراس که به مرز با ايالات متحده، نزديک شده بودند را دستگير کرد.

وزارت كشور مکزيک گفت: که چندين تن از مهاجران در ايالت چياپاس با حمله به افسران موجب درگيري شديد در بين آنها شدند.
و افزود: “خوشبختانه، در اين حادثه کسي آسيب نديده است وهيچ پليسي آسيب نديده است”

در اواسط ماه اکتبر، هزاران نفر از هندوراس کشور خود را در يک راهپيمايي عظيم هزاران نفري به قصد ايالات متحده از طريق مکزيک ترک کردند.

اين کمپين توجه جهاني را جلب و به يک مسئله مهم در انتخابات کنگره ايالات متحده تبديل شده است.

منبع خبر : اخبار امروز