وزير دفاع قطري: افزايش رابطه با ترکيه در دستور کار دولت ما

وزير دفاع قطري: افزايش رابطه با ترکيه در دستور کار دولت ما

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز:محسن دارا خالد بن محمد العطيه ترکيه، معاون وزير دفاع، وزير دفاع قطر در حاشيه مشارکت هاي اخير در نمايشگاه بين المللي امنيت داخلي و دفاع مدني ” قطر 2018″ در دوحه ديدار کرد.

دو طرف در اين جلسه مورد بحث، “مسائل مربوط به حجم تبادل تجاري در زمينه صنايع دفاعي بين دو کشور را مورد برسي قرار دادند.”

وزير قطر ابراز قدرداني خود را به کار با ترکيه در زمينه دفاع اعلام کرد

محسن دارا اشاره کرد که “رابطه بين ترکيه و قطر به فراتر از متحدان آنها دو کشور است.”

او توضيح داد که “ترکيه و قطر توافق کرده اند به انجام يک همکاري قوي و موثر در زمينه صنايع دفاعي و افزايش حجم سرمايه گذاري در ترکيه، چه در بخش دولتي و يا خصوصي اقدام کنند.”

امير قطر، شيخ تميم بن حمد آل ثاني، همراه با معاون وزير ترکيه دفاع از تور شرکت هاي ترکيه اي شرکت در اين نمايشگاه ديدار کرد.

منبع خبر : اخبار امروز