محصولات غذايي که پيري را افزايش مي دهد!

محصولات غذايي که پيري را افزايش مي دهد!

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز: دانشمندان در دانشگاه ارلانگن آلمان نشان داد که ترکيب آلي “هيدروکينون” موجود در شکلات، چاي، قهوه ، در همکاري با روي مانع فرآيند اکسيداسيون در بدن و پيري زودرس را در پي دارند.

اين دانشمندان به اين نتيجه رسيدند که روي فعال کار گروه هاي هيدروکينون و توليد حفاظت طبيعي در برابر آنيون سوپر اکسيد که آسيب به مولکول هاي حياتي بدن را مانند پروتئين ها و چربي در برنامه خود دارند.

هيدروکينون تنها ترکيباتي است که قادر به تخريب اکسيد است. اما اگر وحدت روي و هيدروکينون بوجود آيند در بدن يک گروه مشابه به سوپراکسيد ديسموتاز آنزيم مي سازند.

اين دو ماده بدن را در مقابل فساد اکسيداتي محافظت مي کند.

اين بدان معني است که يک آنيون بيش از اکسيد مي تواند سوخت و ساز بدن را از بين ببرد و از آسيب بدن جلوگيري مي کند.

منبع خبر : اخبار امروز