دو کشور عضو اتحادیه اروپا برای عادی سازی روابط خود دست به کار شدند

دو کشور عضو اتحادیه اروپا برای عادی سازی روابط خود دست به کار شدند

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :دو کشور عضو اتحادیه اروپا برای عادی سازی روابط خود دست به کار شدند.

صربستان یکی از کشور جنوب شرقی قاره اروپا به شمار می آید و در روزهای اخیر در حال عادی سازی روابط خود با کشور دیگر عضو اتجادیه اروپا می باشد.

وزارت امور خارجه کشور صربستان از تلاش برای عادی سازی روابط با “کوزوو” خبر داد

وزارت امور خارجه کشور صربستان در خبر اعلام کرد که ما تمام تلاش خود را برای عادی سازی روابط با این عضو اتحادیه اروپا خواهیم کرد.

صربستان یکی از محدود کشورهای عضو قاره سبز است که به دریا دسترسی ندارد و چهار گوشه این کشور را خشکی فرا گرفته است.

منبع خبر : اخبار امروز