دولت گابون از شکست تلاش کودتا خبر داد


به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز ، دولت گابون گفته است که وضعيت در کشور تحت کنترل است و ارتش درگير در کودتايي در روز دوشنبه صبح است.

منابع رسانه اي به نقل از وزير ارتباطات و سخنگوي دولت گاي بردان نقشهنگو گفتند که نيروهاي امنيتي شورشيان را دستگير کرده اند و در عرض دو يا سه ساعت نظم عمومي به طور کامل به کشور باز گشته است.

به گزارش رويترز، با اشاره به شاهدان عيني، سربازان وفادار، در اطراف ساختمان راديويي گاز اشک آور را استفاده کردند و حدود 300 نفر را به حمايت از کودتا بردند.

هليکوپترهايي که در محدوده هاي مختلف پرواز مي کردند در آسمان ديده مي شدند، در حالي که اکثر مناطق شهر ساکت بودند.


منبع خبر :اخبار امروز