قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز 3 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز 3 بهمن ماه 97 با کاهش روبرو شد.

قیمت نفت خام به 53 دلار و 19 سنت کاهش پیدا کرد.

قیمت نفت برنت به 61 دلار و77 سنت افزایش پیدا کرد.

قیمت نفت اوپک به 61 دلار 49 سنت افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانیدقیمت نفت در بازارهای جهانی امروز 3 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 3 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: قيمت پالاديوم با افزایش چند دلاری در یک روز روبرو شد.

نفت در بازارهای جهانی در سومین روز از معاملات هفته با قیمت 51 دلار 15 سنت معامله شد و مانند روز های قبل بدونه تغییر باقی ماند.

قيمت نقره با اندک کاهش به 15 دلار و 45 سنت افزایش پیدا کرد که تغییری اندک نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

قيمت پلاتينوم  با 1 دلار افزایش به 795دلار رسید.

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 3 بهمن ماه 97

کاهش 5 دلاری اونس جهانی طلا در یک روز

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :کاهش 5 دلاری اونس جهانی طلا در یک روز

قیمت اونس جهانی طلا امروز 3 بهمن ماه 97 با کاهش روبرو شد.

این کاهش قیمت اونس جهانی را به 1283 دلار کاهش یافت.

بیشتر بخوانیدکاهش 5 دلاری اونس جهانی طلا در یک روز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 3 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم برای چندمین روز پیاپی افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 70هزار تومان رسید و 32 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 130هزار تومان رسید که و 32 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

ربع سکه : یک میلیون و 300 هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 3 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 2 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت پلاتينوم در بازارهای جهانی با کاهش چشمگیر روبرو شد.

نفت در بازارهای جهانی در دومین روز از معاملات هفته با قیمت 51 دلار 15 سنت معامله شد و مانند روز های قبل بدونه تغییر باقی ماند.

قيمت نقره با اندک کاهش به 15 دلار و 28 سنت کاهش پیدا کرد که تغییری نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 2 بهمن ماه 97

قیمت امروز 2 بهمن ماه اونس جهانی طلا در بازار های جهانی

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت اونس طلا دربازار جهانی تغییر چندانی نداشت.

قیمت امروز اونس جهانی طلا بدونه تغییر باقی ماند.

قیمت اونس جهانی طلا با قیمت 1288دلار و 99 سنت معامله شد.

بیشتر بخوانیدقیمت امروز 2 بهمن ماه اونس جهانی طلا در بازار های جهانی

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا باز هم امروز 2 بهمن ماه 97 در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید .

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 1 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 1 بهمن ماه 97

نفت در بازارهای جهانی در اوین روز از معاملات هفته با قیمت 51 دلار 15 سنت معامله شد که تغییری نسبت به روز قبل را نشان نداد.

قيمت نقره با اندک افزایش به 15 دلار و 39 سنت کاهش پیدا کرد که تغییری نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقيمت پلاتينوم/ قيمت پالاديوم/قيمت نفت/ قيمت نقره 1 بهمن ماه 97

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 1 بهمن 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 1 بهمن 97 افزایشی شد

قیمت اونس جهانی طلا امروز دوشنبه 1 بهمن 97 با افزایش 6 دلاری روبرو شد.

قیمت اونس جهانی طلا امروز 1288 دلار افزایش یافت و با افزایش 6 دلاری روبرو شد.

بیشتر بخوانیدقیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 1 بهمن 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید که افزایش 70هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که 30 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97