قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 27 آذر ماه

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 27 آذر ماه

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 27 آذر ماه

قیمت امروز اونس طلا در بازارهای جهان ببا افزایش روبرو شد.

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی 27 آذر ماه ببه 1246 دلار رسید.

این افزایش 10 دلاری را در اولین معاملات هفته نشان می دهد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت اونس طلا جهانی امروز 26 آذرماه 97 در بازارهای جهانی

قیمت اونس طلا جهانی امروز 26 آذرماه 97 در بازارهای جهانی

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت اونس طلا جهانی امروز 26 آذرماه 97 در بازارهای جهانی

قیمت امروز اونس جهانی طلا با باز شدن بازار های جهانی طلا به علت تعطیل روز یکشنبه بدونه تغییر باقی ماند.

قیمت اونس طلا جهانی امروز 26 آذرماه 97 در بازارهای جهانی با قیمت دیروز یعنی 1238 دلار قیمت گذاری شد.

قیمت اونس طلا جهانی در دو هفته اخیر تغییر چندانی را به خود ندیده است.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت جهانی اونس طلا جهانی امروز 25 آذر ماه در بازار جهانی

قیمت جهانی اونس طلا جهانی امروز 25 آذر ماه در بازار جهانی

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت جهانی اونس طلا جهانی امروز 25 آذر ماه در بازار جهانی

قیمت جهانی اونس طلا با افزایش 1 دلاری به 1239 دلار رسید.

این افزایش یک دلار افزایش را نسبت به روز قبل نشان می دهد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت اونس جهانی طلا امروز 24 آذر ماه 97

قیمت اونس جهانی طلا امروز 24 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت اونس جهانی طلا امروز 24 آذر ماه 97

قیمت اونس جهانی طلا امروز 24 آذر ماه 97 با کاهش روبرو شد.

اونس جهانی طلا امروز با قیمت 1238 دلار مععامله شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت امروز اونس طلا جهانی در بازار های جهان 22 آذر ماه

قیمت امروز اونس طلا جهانی در بازار های جهان 22 آذر ماه

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت امروز اونس طلا جهانی در بازار های جهان 22 آذر ماه

قیمت امروز اونس طلا جهانی در بازار های جهان یک دلار افزایش یافت.

اونس طلا جهانی در بازار های جهان با قیمت 1245 دلار معامله شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت اونس جهانی طلا در بازار های جهانی امروز 21 آذر 97

قیمت اونس جهانی طلا در بازار های جهانی امروز 21 آذر 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت اونس جهانی طلا در بازار های جهانی امروز 21 آذر 97

قیمت اونس جهانی طلا در بازار های جهانی باز هم کاهشی پیش رفت.

اونس جهانی طلا در بازار های جهانی امروز 21 آذر 97 با کاهش 2 دلاری به 1244 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

کاهش یک 3دلاری اونس جهانی طلا در اولین روز معاملات این هفته/اخبار لحظه ای قیمت

کاهش یک 3دلاری اونس جهانی طلا در اولین روز معاملات این هفته/اخبار لحظه ای قیمت

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : کاهش یک 3دلاری اونس جهانی طلا در اولین روز معاملات این هفته

اونس جهانی طلا امروز سه شنبه 20 آذر ماه با کاهش روبرو شد.

اونس جهانی طلا امروز 1246 دلار معامله شد.

منبع خبر : اخبار امروز

اونس طلا جهانی افزایش یک دلاری روبرو شد

اونس طلا جهانی افزایش یک دلاری روبرو شد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : اونس طلا جهانی افزایش یک دلاری روبرو شد

اونس طلا جهانی امروز دوشنبه 18 آذر با افزایش یک دلاری روبرو شد

اونس طلا جهانی با افزایش یک دلاری به 1249 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 18 آذر ماه

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 18 آذر ماه

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 18 آذر ماه

قیمت امروز اونس جهانی طلا در بازار های جهانی با ثبات باقی ماند.

اونس جهانی طلا در بازار های جهانی 1248 دلار معامله شد که کاهشی نسبت به روز قبل نشان نمی دهد.

منبع خبر : اخبار امروز

افزایش 13 دلاری قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی امروز 17 آذر ماه

افزایش 13 دلاری قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی امروز 17 آذر ماه

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : افزایش 13 دلاری قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی امروز 17 آذر ماه

قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی امروز 17 آذر ماه با افزایش روبرو شد.

قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی امروز 17 آذر ماه به 1248 دلار رسید.

منبع خبر : اخبار امروز