قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا باز هم امروز 2 بهمن ماه 97 در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید .

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید که افزایش 70هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که 30 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت طلا در بازار تهران و تمام ایران برای چندمین روز پیاپی در روز یکشنبه 30 دی ماه 97 نیز افزای یافت

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 975 هزار تومان رسید که افزایش 30 هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه و طلا در بازار تهران و تمام ایران امروز شنبه 29 دی ماه 97 افزایشی کار خود را شروع کرد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 945 هزار تومان رسید.قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با قیمت سه میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت امروز طلا و سکه در بازار تهران و تمام شهر های ایران اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح جدید

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز 19 دی ماه 97 قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران اندکی افزایشی شد و با افزایش قیمت کار خود را شروع کرد/

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 758  هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت امروز سه شنبه طلا و سکه در بازارهای جهانی طلا

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 740  هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 16 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز 16 دی ماه 97 قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران افزایشی شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 640  هزار تومان قیمت گذاری شد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم 

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 16 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 15 دی ماه 97

به گزارش سرويس اخبار اقتصادي سايت اخبار امروز: امروز شنبه 15 دي ماه 97 قيمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ايران اعلام شد

سکه بهار آزادي طرح جديد

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 15 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 12 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز12 دی ماه 97 قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران کاهشی شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش به سه میلیون و 650  هزار تومان کاهش پیدا کرد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم 

قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم  به سه میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت.

نیم سکه

قیمت نیم سکه به یک میلیون و 890 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

ربع سکه

قیمت ربع سکه با افزایش به یک میلیون و 170هزار تومان رسید.

سکه گرمی

قیمت سکه گرمی با کاهش به 660 هزار تومان کاهش پیدا کرد.