قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 3 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم برای چندمین روز پیاپی افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 70هزار تومان رسید و 32 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 130هزار تومان رسید که و 32 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

ربع سکه : یک میلیون و 300 هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 3 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه و طلا باز هم امروز 2 بهمن ماه 97 در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید .

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که تغییری را تجربه نکرده است.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 2 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت سکه باز هم در بازار ایران افزایشی شد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به چهارمیلیون و 28 هزار تومان رسید که افزایش 70هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

نیم سکه : به قیمت دو میلیون و 100هزار تومان رسید که 30 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 1 بهمن ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت طلا در بازار تهران و تمام ایران برای چندمین روز پیاپی در روز یکشنبه 30 دی ماه 97 نیز افزای یافت

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 975 هزار تومان رسید که افزایش 30 هزار تومانی نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 30 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت سکه و طلا در بازار تهران و تمام ایران امروز شنبه 29 دی ماه 97 افزایشی کار خود را شروع کرد.

قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید : با افزایش قیمت به سه میلیون و 945 هزار تومان رسید.قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم : با قیمت سه میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 29 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 28 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت سکه در هفته گذشته با افزایش روبرو شد

قیمت طلا و سکه در هفته ای که گذشت افزایشی شد.

قیمت طلا و سکه در بازارهای تهران و تمام ایران با افزایش در هفته گذشته روبرو شد.

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 28 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت سکه امروز پنج شنبه 27 دی ماه 97 اعلام شد

-سکه بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و 875هزار تومان افزایش پیدا کرد

-سکه بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا کرد

-نیم سکه به دو میلیون 20هزار تومان کاهش پیدا کرد

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 27 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 25 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:بیش از 100 هزار تومان کاهش در قیمت طلا در بازار تهران و تمام ایران

-سکه بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و 800هزار تومان کاهش پیدا کرد که 150 هزار تومان کمتر از روز قبل می باشد

-سکه بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و 700 هزار تومان کاهش پیدا کرد که 100 هزار تومان کمتر از روز قبل می باشد

-نیم سکه به یک میلیون و 990هزار تومان کاهش پیدا کرد

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 25 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت امروز دوشنبه 24 دی ماه طلا و سکه و ارز در بازار تهران و تمام ایران اعلام شد

-سکه بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و 959 هزار تومان افزایش پیدا کرد

-سکه بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا کرد

-نیم سکه به یک میلیون و 990هزار تومان افزایش پیدا کرد

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 24 دی ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 23 دی ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:قیمت سکه و دیگر فلزات گرانبها در بازار تهران و تمام ایران اعلام شد.

-سکه بهار آزادی طرح جدید به سه میلیون و 850 هزار تومان افزایش پیدا کرد

-سکه بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و 750 هزار تومان افزایش پیدا کرد

-نیم سکه به یک میلیون و 960هزار تومان افزایش پیدا کرد

بیشتر بخوانیدقیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 23 دی ماه 97