اخبار و نتایج کامل لیگ آزادگان امروز 24 آذر ماه هفته 17

اخبار و نتایج کامل لیگ آزادگان امروز 24 آذر ماه هفته 17

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : اخبار و نتایج کامل لیگ آزادگان امروز 24 آذر ماه هفته 17

تیم فوتبال گل گهر سیرجان با نتیجه 1-0 تیم فوتبال اکسین البرز را شکست داد

تیم فوتبال پرسپولیس پاکدشت با نتیجه 3-0 تیم فوتبال آلومینیوم اراک را شکست داد

تیم فوتبال شهرداری تبریز با نتیجه 1-0 تیم فوتبال قشقایی شیراز را شکست داد

تیم فوتبال فجر سپاسی با نتیجه 0-0 تیم فوتبال شهرداری ماهشهر را متوقف کرد.

تیم فوتبال ملوان با نتیجه 2-0 تیم فوتبال نود ارومیه را شکست داد

منبع خبر : اخبار امروز

نتایج کامل لیگ آزادگان هفته شانزدهم امروز 18 آذر ماه 97

نتایج کامل لیگ آزادگان هفته شانزدهم امروز 18 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : نتایج کامل لیگ آزادگان هفته شانزدهم امروز 18 آذر ماه 97

تیم فوتبال اکسین البرز با نتیجه 2-1 از سد تیم فوتبال شهرداری تبریز گذشت

تیم فوتبال مس کرمان با نتیجه 2-1 از سد تیم فوتبال فجر سپاسی گذشت

تیم فوتبال گل گهر سیرجان با نتیجه 3-1 از سد تیم فوتبال شهرداری ماهشهر گذشت

تیم فوتبال پرسپولیس پاکدشت با نتیجه 2-1 از سد تیم فوتبال شاهین بوشهر گذشت

منبع خبر : اخبار امروز

برنامه کامل روز دوم از هفته شانزدهم لیگ آزادگان 18 آذر ماه 97

برنامه کامل روز دوم از هفته شانزدهم لیگ آزادگان 18 آذر ماه 97

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : برنامه کامل روز دوم از هفته شانزدهم لیگ آزادگان 18 آذر ماه 97

تیم فوتبال اکسین البرز از ساعت 14:00 به مصاف تیم فوتبال شهرداری تبریز می رود.

تیم فوتبال مس کرمان از ساعت 14:00 به مصاف تیم فوتبال فجر سپاسی می رود.

تیم فوتبال شهرداری ماهشهر از ساعت 14:30 به مصاف تیم فوتبال گل گهرسیرجان می رود.

تیم فوتبال شاهین بوشهر از ساعت 14:30 به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس پاکدشت می رود.

منبع خبر : اخبار امروز

نتایج کامل لیگ آزادگان هفته شانزدهم امروز 17 آذر ماه

نتایج کامل لیگ آزادگان هفته شانزدهم امروز 17 آذر ماه

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : نتایج کامل لیگ آزادگان هفته شانزدهم امروز 17 آذر ماه

تیم فوتبال خونه به خونه با نتیجه 2-2 مقابل تیم فوتبال مس رفسنجان متوقف شد.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک با نتیجه 1-1مقابل تیم فوتبال بادران تهران متوقف شد.

تیم فوتبال اروند خرمشهر با نتیجه 1-0 مقابل تیم فوتبال قشقایی شیراز متوقف شد.

منبع خبر : اخبار امروز

برنامه لیگ آزادگان فردا 17 آذر ماه 97 از هفته شانزدهم

برنامه لیگ آزادگان فردا 17 آذر ماه 97 از هفته شانزدهم

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : برنامه لیگ آزادگان فردا 17 آذر ماه 97 از هفته شانزدهم

دو تیم فوتبال خونه به خونه و مس رفسنجان از هفته شانزدهم لیگ آزادگان فردا شانزده آذر ماه ساعت 14:00 به مصاف همدیگر می روند.

دو تیم فوتبال آلومینیوم اراک و بادران تهران از هفته شانزدهم لیگ آزادگان فردا شانزده آذر ماه ساعت 14:00 به مصاف همدیگر می روند.

دو تیم فوتبال قشقایی شیراز و کارون اروند خرمشهر از هفته شانزدهم لیگ آزادگان فردا شانزده آذر ماه ساعت 14:00 به مصاف همدیگر می روند.

منبع خبر : اخبار امروز

در پایان هفته چهاردهم شاهین بوشهر صدر نشینی لیگ آزادگان را بدست گرفت

در پایان هفته چهاردهم شاهین بوشهر صدر نشینی لیگ آزادگان را بدست گرفت

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : در پایان هفته چهاردهم شاهین بوشهر صدر نشینی لیگ آزادگان را بدست گرفت

تیم فوتبال شاهین بوشهر در شروع هفته چهاردهم لیگ آزادگان ایران صدر نشینی لیگ آزادگان را بدست گرفت

تیم فوتبال شاهین بوشهر با 27 امتیاز از 14 بازی ایر خود و ییک بازی بیشتر نسبت به تیم پرسپولیس پاکدشت در رده اول جدول لیگ آزادگان قرار گرفت است.

منبع خبر : اخبار امروز

نتایج کامل لیگ آزادگان امروز 11 آذر ماه از هفته پانزدهم

نتایج کامل لیگ آزادگان امروز 11 آذر ماه از هفته پانزدهم

ه گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : نتایج کامل لیگ آزادگان امروز 11 آذر ماه از هفته پانزدهم

تیم فوتبال پرسپولیس پاکدشت با نتیجه 1-1 تیم فوتبال اکسین البرز را متوقف کرد.

تیم فوتبال مس رفسنجان با نتیجه 2-3 از سد تیم نود ارومیه گذشت.

تیم فوتبال مس کرمان با نتیجه 2-2 مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز متوقف شد.

تیم فوتبال گل گهر سیرجان با نتیجه 1-1 مقابل تیم فوتبال فجر سپاسی متوقف شد.

تیم فوتبال شهرداری ماهشهر با نتیجه 2-3مقابل تیم فوتبال بادران تهران متوقف شد.

تیم فوتبال ملوان با نتیجه 0-0 مقابل تیم فوتبال شاهین بوشهر متوقف شد.

منبع خبر : اخبار امروز

برنامه کامل لیگ آزادگان فردا 11 آذر ماه 97 از هفته پانزدهم

برنامه کامل لیگ آزادگان فردا 11 آذر ماه 97 از هفته پانزدهم

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : برنامه کامل لیگ آزادگان فردا 11 آذر ماه 97 از هفته پانزدهم

تیم فوتبال پرسپولیس پاکدشت از ساعت 14:00 به مصاف تیم فوتبال اکسین البرز می رود.

تیم فوتبال مس کرمان از ساعت 14:00 به مصاف تیم فوتبال شهرداری تبریز می رود.

تیم فوتبال مس رفسنجان از ساعت 14:00 به مصاف تیم فوتبال نود ارومیه می رود.

تیم فوتبال گل گهر سیرجان از ساعت 14:00 به مصاف تیم فوتبال فجر سپاسی می رود.

تیم فوتبال شهرداری ماهشهر از ساعت 14:15 به مصاف تیم فوتبال بادران تهران می رود.

تیم فوتبال ملوان از ساعت 14:15 به مصاف تیم فوتبال شاهین بوشهر می رود.

منبع خبر : اخبار امروز

نتیجه بازی قشقایی شیراز و خونه به خونه ازهفته پانزدهم لیگ آزادگان

نتیجه بازی قشقایی شیراز و خونه به خونه ازهفته پانزدهم لیگ آزادگان

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : نتیجه بازی قشقایی شیراز و خونه به خونه ازهفته پانزدهم لیگ آزادگان

لیگ آزادگان امروز با یک دیدار پیگیری شد.

قشقایی شیراز و خونه به خونه ازهفته پانزدهم لیگ آزادگان امروز به مصاف همدیگر رفتندک

در نهایت تیم فوتبال قشقایی شیراز با نتیجه 2-0 خونه به خونه را شکست داد.

منبع خبر : اخبار امروز

تنها بازی امروز 10 آذر ماه لیگ آزادگان از هفته پانزدهم

تنها بازی امروز 10 آذر ماه لیگ آزادگان از هفته پانزدهم

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز : تنها بازی امروز 10 آذر ماه لیگ آزادگان از هفته پانزدهم

امروز 10 آذر ماه لیگ آزادگان ایران با یک دیدار شروع خواهد شد.

در این باز تیم فوتبال خونه به خونه به مصاف تیم قشقایی شیراز می رود.

منبع خبر : اخبار امروز