قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 26 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 26 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت طلا و سکه در بازار تهران و تمام ایران کاهشی شد.

قیمت طلای 18 عیار با 30 هزار تومان کاهش به 350 هزار تومان رسید و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد

قیمت طلای 24 عیار پانصد و یازده هزار تومان شروع به معامله کرد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم با کاهش 300 هزار تومانی به سه میلیون و هفتصد هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی طرح جدید با 350 هزار تومان کاهش قیمت به سه میلیون و هشتصد و سی هزار تومان رسید.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 21 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 21 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: قیمت سکه و طلا و انواع ارز امروز دوشنبه 21 آبان ماه اعلام شد.

قیمت طلای 18 عیار در بازار تهران و تمام ایران با 12 هزار تومان کاهش چهارصد و دوازده هزار تومان اعلام شد.

قیمت طلای 24 عیار در بازار تهران و تمام ایران با کاهش بیش از 12 هزار تومان پانصد و پنجاه و دو هزار تومان اعلام شد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و صدو پنجاه هزار تومان اعلام شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون سیصد و هشتاد هزار تومان اعلام شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 20 آبان ماه 97

ببه گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت طلا و دلار در بازار تهران و تمام ایران اندکی کاهشی شد.

قیمت طلای 18 عیار چهارصد و بیست و هشت هزار تومان اعلام شد.

قیمت طلای 24 عیار پانصد و شصت و چهار هزار تومان اعلام شد.

سکه بهار آزادی چهار میلیون و چهارصد هزار تومان قیمت گذاری شد.

نیم سکه نیز دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد.

ربع سکه یک میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار تومان اعلام شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 19 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: قیمت سکه و دلار وو انواع ارز 19 آبان ماه اعلام شد.

قیمت دلار آمریکا و سکه در بازار تهران و تمام ایران بدونه تغییر باقی مانده است.

در این بین شروع قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم از 4 مییلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان شروع شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید نیز از 4 میلیون و ششصد و چهل هزار تومان قیمت گذاری شد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 18 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :قیمت یورو 18 آبان ماه 97 اعللام شد.

سکه بهار آزادی طرح جدید به چهار میلیون و ششصد و چهل هزار تومان رسید

سکه بهار آزادی طرح قدیم به چهار میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان

نیم سکه نیز به دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان اعلام شد

ربع سکه نیز یک میلیون و دویست و نود هزار تومان معامله شد

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 16 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 16 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : قیمت دلار و سکه با کاهش اندک روبرو شد.

قیمت طلای 18 عیار چهار میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان اعلام و معامله شد

قیمت طلای 24 عیار با قیمت پانصد و نود و هشت هزار تومان معامله شد

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و ششصد هزار تومان معامله شد.

نیم سکه دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان اعلام شد.

ربع سکه نیز یک میلیون و دویست و نود هزار تومان اعلام شد.

لازم به ذکر است که امروز به علت تعطیلی رسمی خرید و فروش چندانی صورت نمی گیرد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 15 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 15 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : امروز 15 آبان ماه 97 بازار ارز و طلا در یک روز بعد از تحریم های آمریکا علیه کشورمان در حالت متعادلی است.

ایالات متحده آمریکا با تحریم 700 شخص و بخش کشتیرانی و نفتی ایران سعی در التهاب در اقتصاد ایران را داشت که تا به اینجا ناکام مانده است.

طلای 17 عیار هر گرم 438 هزار تومان خرید و فروش شد و احتمال کاهش این قیمت نیز وجود دارد

طلای 24 عیار با کاهش جزئی نسبت به روز قبل به 589 هزار تومان رسید و اندکی ارزان تر شده است.

سکه بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان معامله شد

سکه بهار آزادی طرح جدید نیز چهار میلیون و هفتصد هزار تومان معامله شد.

نیم سکه نیز دو میلیون و سیصد هزار تومان اعلام شد.

ربع سکه نیز یک میلیون و سیصد و ده هزار تومان معامله شد.

یورو نیز شانزده هزار و هفتصد تومان معامله شد

پوند انگلستان نیز 18 هزار و هشتصد هزار تومان معامله شد

لازم به ذکر است که احتمال کاهش قیمت ها در ادامه روز وجود دارد.

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 14 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 14 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار ورزشی سایت اخبار امروز: قیمت امروز سکه و طلا در بازار تهران و تمام ایران اعلام شد/

طبق این گزارش:

سکه بهار آزادی طرح جدید چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد

نیم سکه دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعلام شد

ربع سکه نیز یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعلام شد

منبع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 13 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 13 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: امروز یک شنبه 13 آبان ماه قیمت دلار و طلا اعلام شد

طلای 17 عیار چهار صد و بیست و شش هزار تومان معامله شد

طلای 24 عیار نیز پانصد و هفتاد هزار تومان اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح جدید نیز چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد

نیم سکه نیز دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان معامله شد

لازم به ذکر است که احتمال پایین امدن قمت ها در طول روز وجود دارد

منع خبر : اخبار امروز

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 12 آبان ماه 97

قیمت سکه/قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت پوند/قیمت یورو 12 آبان ماه 97

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: قیمت امروز دلار و طلا در بازار اززاد اعلام شد

طبق این قیمت ها طلای 18 عیار چهار صد و بیست هزار تومان معامله شد

طلای 24 عیار نیز در بازار ششصد هزار تومان معامله شد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز چهار میلیون و سیصد هزار تومان اعلام شد

سکه بهار آزادی طرح جدید نیز چهار میلیون و سیصد هزار تومان اعلام شد

نیم سکه نیز دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان معامله شد.

ربع سکه نیز یک میلیون و دویست و شصت هزار تومان معامله شد

منبع خبر : اخبار امروز