آيا سرقت بيش از 50 تفنگ در فرانسه مربوط به عمليات تروريستي در جنوب کشور فرانسه است؟

آيا سرقت بيش از 50 تفنگ در فرانسه مربوط به عمليات تروريستي در جنوب کشور است؟

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز
Le Parisien گزارش داد که مردان مسلح ناشناس 50 سلاح از فروشگاه اسلحه را در شب گذشته به سرقت برده اند.

اين خبرگزاري با طرح يک سوال مي پرسد”اين سرقت با عمليات تروريستي در جنوب کشور مرتبط بود يا خير؟.


سرقت در شب جمعه در شهر ل رييس در نزديکي شهر تور در استان آندره و لوئر اتفاق افتاد.

بر اساس گزارش روزنامه فرانسوي، دزدان با استفاده از يک دستگاه برش فلز، در ساعت 3 صبح، راه خود را به انبار اسلحه باز کزدند و 50 اسلحه مرگبار را دزديدند.

مشخص نشده است که سرقت سلاح از انبار مربوط به گروگانگيري در جنوب کشور فرانسه مي شود يا نه؟

توسط شخصي ناشناخته بود که ادعا کرد که با سازمان تروريستي “داعش” ارتباط داشته باشد.

اين روزنامه همچنين هيچ اطلاعاتي در مورد اينکه پليس دزدان را شناسايي کرده است يا نه .

در گروگانگيري ديروز جمعه کشور فرانسه يک پليس کشته شد.