دو نفر در حمله به منابع امنيتي فرانسه روز دوشنبه کشته شدند.

دو نفر در حمله به منابع امنيتي فرانسه روز دوشنبه کشته شدند.

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

خبرگزاري هاي فرانسه اعلام کردند که يک دختر 18 ساله پس از عمليات ارتش اين کشور در روز دوشنبه کشته شده است.
اين دختر همچنين در فهرست امنيت دولت فرانسه نيز بود و از سال 2014 تحت تعقيب بوده است.

يک منبع قضايي روز يکشنبه گفت که آنها شناسه هاي از يک دختر در همکاري با حملات جنوب فرانسه پيدا کرده اند.

محققان تلاش مي کنند تا بدانند که چرا مهاجم براي انجام اين حمله اقدام کرده است.

منبع: خبرگزاري فرانسه