جمعه. اکتبر 18th, 2019

اخبار امروز

جدیدترین اخبار روز ایران و جهان

روسيه در ماه فوريه ذخاير خزانه داري ايالات متحده را کاهش داد

روسيه در ماه فوريه ذخاير خزانه داري ايالات متحده را کاهش داد

خبر روزاخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز
روسيه در ماه فوريه ذخاير خزانه داري ايالات متحده را کاهش داده و در ماه فوريه به 93.8 ميليارد دلار رسيده است که در مقايسه با 102.2 ميليارد دلار در دسامبر 2017 ثبت شده است.

روسيه، طبق گزارش وزارت خزانه داري ايالات متحده، در فهرست کشورهاي داراي اوراق قرضه ايالات متحده رتبه شانزدهم را دارد.
سرمايه گذاري هاي روسيه در اين اوراق بهادار در ماه اوت به بيش از 105.4 ميليارد دلار رسيده است.

بر اساس اين گزارش چين در صدر فهرست کشورهاي متعلق ترين جهان بدهي ايالات متحده، و دارايي هاي خود را از اوراق قرضه آخرين فوريه به1176700000000 رسانده است، در حالي که ژاپن در مقام دوم با 1059500000000 دلار قرار دارد.

شايان ذکر است، در اين گزارش کشور چين با افزايش سرمايه گذاري در اوراق قرضه ايالات متحده با وجود تهديدات تجاري اخيرا بين پکن و واشنگتن، که به دنبال کاهش کسري تراز تجاري با چين، است ،اوراق قرضه ايالات متحده را افزايش داده است.

در اختيار داشتن مجموع اين اوراق قرضه چين در ژانويه گذشته، 1168200000000دلار بوده است که بدان معني است که پکن سرمايه گذاري خود را در اوراق قرضه آمريکا در ماه فوريه گذشته 8.5 ميليارد دلار افزايش داده است.