8 روزنامه نگار و 10 کودک در ميان کشته هاي بمبگذاري افغانستان

8 روزنامه نگار و 10 کودک در ميان کشته هاي بمبگذاري افغانستان
خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز
کميسيون ايمني اعلام کرد که هشت روزنامه نگار در بمب گذاري انتحاري پايتخت افغانستان در صبح کابل کشته شده اند.

اين حادثه در روز دوشنبه رخ داده است و شمار کشته ها رو به افزايش است.

اين کميسيون اعلام کرد که هشت روزنامه نگار در اين انفجار کشته و 6 تن ديگر زخمي شدند .

در يک رويداد جداگانه، پليس قندهار اعلام کرد که در حمله تروريستي ديگر بصورت همزمان 11 تن کشته و زخمي شده اند.

10 کودک در ميان کشته ها ديده مي شوند.

وزارت بهداشت از کشته شدن 21نفر و زخمي شدن 27 نفر در دو بمب گذاري انتحاري در نزديکي مقر سازمان اطلاعات افغانستان در پايتخت، کابل خبر داد.