اتحاديه اروپا تعهد خود را نسبت به توافق هسته اي ايران تاييد کرد

اتحاديه اروپا تعهد خود را نسبت به توافق هسته اي ايران تاييد کرد

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

اتحاديه اروپا گفت که با وجود تصميم آمريکا براي خروج از آن، معامله هسته اي ايران پايبند خواهد ماند.

مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي، پايبندي ايران به توافق هسته اي را تتاييد کرد.
دولت هاي 28 کشور عضو در بيانيه اي اظهار داشتند که آنها اطمينان مي دهند که تهران هيچ يک از تحريم هاي اروپا را که تحت موافقتنامه 2015 بسته شده است را لغو نکرده است..

مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت”تا زماني که ايران همچنان به تعهدات هسته اي خود ادامه دهد … اتحاديه اروپا همچنان متعهد به اجراي کامل و موثر توافق هسته اي خواهد شد.
وي در ادامه افزود” لغو تحريم هاي مربوط به امور هسته اي بخشي ضروري از اين توافق است”.

منبع: رويترز