خطوط هوايي روسيه پرواز به عراق را آغاز مي کند

خطوط هوايي روسيه پرواز به عراق را آغاز مي کند

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

طبق بيانيه اي که توسط فدراسيون هواپيمايي کشوري روسيه منتشر شد، شرکت هواپيمايي خصوصي روسي “بالهاي سرخ” موافقت لازم را براي پروازهاي بين مسکو و بغداد به دست آورد.

“سفارت جمهوري در عراق در روسيه وزارت امور خارجه روسيه را مطلع کرد که وزارت حمل و نقل عراق مخالف اجراي يک پرواز” بالهاي سرخ “در هفته بين مسکو و بغداد است.”

پس از شکست 13 ساله، به دليل اهداف امنيتي، پروازهاي بين روسيه و عراق در ماه سپتامبر ادامه يافت.

بالهاي قرمز يک شرکت هواپيمايي مستقر در مسکو مستقر در دوموددوو، با ناوگان هواپيما تا 204، هواپيماهاي ايرباس A320 و A321 است.