مالزي حساب بانکي حزب نجيب عبدالرزاق را آزاد ميکند

مالزي حساب بانکي حزب نجيب عبدالرزاق را آزاد ميکند

رسانه هاي مالزي گفتند: در حساب هاي بانکي از حزب سياسي که در حال حاضر توسط نجيب عبدالرزاق نخست وزير سابق در چارچوب تحقيقات در مورد «صندوق توسعه مالزي» (1 Am.da.ba) به رهبري شده است آزاد مي شود.

خبر روز– اخبار امروز ایران و جهان-پربیننده ترین اخبار روز

اعتقاد بر اين است که حزب نجيب، پول از صندوق MDD دريافت کرد. اين صندوق در مورد پرونده هاي پولشويي در حداقل شش کشور تحقيق مي کند.

مقامات آمريکايي مي گويند بيش از 4.5 ميليارد دلار از صندوق ربوده شده است و حدود 700 ميليون دلار به حساب بانکي نخست وزير پيشين منتقل شده است.