نفت بيش از حد باعث تسريع قيمت مي شود

نفت بيش از حد باعث تسريع قيمت مي شود

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :روند قوي رو به رشد در بازارهاي نفت در طول دو سال با قوي ترين آزمون در ماه هاي آينده مواجه مي شود، زيرا مازاد عرضه و تشديد ترس از ضعف اقتصادي تقاضاي جهاني را مختل مي کند.

قيمت نفت روزانه بيش از 75 دلار و 85 دلار به ازاي هر بشکه بود، اما در آينده نفت خام ايالات متحده و نفت خام برنت در حال حاضر تقريبا غيرقابل تحمل است.

منحني آتي ايالات متحده براي ماه ها به چشم انداز عرضه تنگ اشاره مي کند، اما آينده پيش بيني مي کنند که سرمايه گذاران معتقدند که نفت در ماه هاي آينده مي تواند بازارهاي را تحت فشار قرار دهد.

منبع خبر : اخبار امروز