اسپانیا: روابط خود را با عربستان سعودی ادامه خواهیم داد

اسپانیا: روابط خود را با عربستان سعودی ادامه خواهیم داد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز: وزارت خارجه اسپانیا از تمایل برای ادامه روابط با کشور عربستان سعودی خبر داد.

وزارت خارجه اسپانیا در مصاحبه خود گفت که ما در مقابل عربستان سعودی زانو نمی زنیم و این در حالی است که ما بسیار برای ادامه روابط با این کشور تمایل داریم.

وی در ادامه افزود که ما به ارزش ها و اعتقاد های خود نیز بیش از روابط تجاری خود احترام قائل هستیم.

خوزه برلل در ادامه افزود که ما به عربستان سعودی متوسل نیستیم و این در حالی است که ما بسیار علاقه مند به ادامه همکاری با این کشور هستیم.

منبع خبر : اخبار امروز