بهم ریختگی در برنامه بازی های لیگ آزادگان و لیگ برتر ایران جام خلیج فارس

بهم ریختگی در برنامه بازی های لیگ آزادگان و لیگ برتر ایران جام خلیج فارس

به گزارش سرویس اخبار ورزشی اخبار امروز : بهم ریختگی در برنامه بازی های لیگ آزادگان و لیگ برتر ایران جام خلیج فارس

لیگ برتر ایران جام خلیج فارس و لیگ آزادگان به هفته دوازدهم و سیزدهم به ترتیب رسیده اند.

اما در این بین تیم های را در جدول لیگ برتر ایران جام خلیج فارس و لیگ آزادگان می توان دید که بعد از گذشت 13 هفته هنوز نهمین بازی خود را برگزار می کنند.

این مورد را می توان به توان پاین بازیکنان لیگ های ایران ربط داد که برای یک بازی حتما یک هفته استراحت احتیاج دارند.

این درحالی است که لیگ های معتبر اروپای به صورت همزمان لیگ های داخلی کشور های خود و لیگ قهرمانان قاره خود را در طول هفته برگزار می کنند و به هیچ وج بازی بصورت برگزار نشده ندارند.

منبع خبر : اخبار امروز