کسري بودجه مصر به 1.9 درصد کاهش يافت

کسري بودجه مصر به 1.9 درصد کاهش يافت

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : محمد ميت، وزير دارايي مصر، اعلام کرد که کسري بودجه در سه ماهه اول سال مالي 2018-2019 به 1.9 درصد کاهش يافته است، در مقايسه با حدود 2 درصد سال قبل.

سال مالي مصري از اول ژوئيه آغاز مي شود و به 30 ژوئن سال بعد پايان مي يابد. مصر قصد دارد کسري بودجه سالانه را تا 8.4 درصد در سال 2018-2019 کاهش دهد، در مقايسه با سال قبل 9.8 درصد سال قبل.

وي به رويترز گفت: “کل کسري بودجه 1.9 درصد از توليد ناخالص داخلي بود، در مقايسه با حدود 2 درصد سال قبل، در مقايسه با ميانگين 2.3 درصدي در سه سال گذشته.

وي افزود: «نتايج نشان مي دهد که بهبود مستمر شاخص هاي مالي اقتصاد مصر و امکان دستيابي به اهداف مالي براي بودجه سال هاي 2018-2019» را در بر داشته است.

اوايل اين ماه، وزير برنامه ريزي مصر هلا السعيد گفت که اقتصاد کشورش 5.3 درصد به صورت سالانه در سه ماهه اول سال مالي 2018-2019 رشد داشته است.

منبع خبر : اخبار امروز