نيروي دريايي مراکش جسد 15 مهاجر را در سواحل اين کشور يافت

نيروي دريايي مراکش جسد 15 مهاجر را در سواحل اين کشور يافت

نيروي دريايي مراکش جسد 15 مهاجر را در سواحل اين کشور يافت

به گزارش سرویس اخبار حوادث اخبار امروز : يک منبع نظامي مراکش گفت که نيروي دريايي مراکش 53 مهاجر آفريقايي که در تلاش بودند تا به سواحل اسپانيا برسند را نجات داد.

وي گفت 53 تن از بازماندگان، از جمله هشت زن، به بندر نادر منتقل شده اند و افزودند که همه مسافران از کشورهاي جنوب صحراي آفريقا هستند.

نيروي دريايي مراکش جمعه اعلام کرد که نجات 289 مهاجر، عمدتا از کشورهاي فراتر از کشورهاي جنوب صحراي آفريقا صورت گرففته است.

با توجه به اطلاعات وزارت كشور اسپانيا حدود 50 هزار مهاجرين و پناهندگان در اسپانيا از آغاز سال جاري وارد شدهه اند.

منبع خبر : اخبار امروز