عربستان …درآمد خرده فروشي مواد غذايي در 9 ماه به 39 درصد کاهش مي يابد

عربستان …درآمد خرده فروشي مواد غذايي در 9 ماه به 39 درصد کاهش مي يابد

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز : سود خالص شرکت هاي مواد غذايي ذکر شده سهام بخش خرده فروشي در بازار سهام عربستان براي نه ماه اول سال جاري به 193 ميليون ريال (51 ميليون دلار)، در مقايسه با 315 ميليارد ريال (84 ميليون دلار) براي مدت مشابه در سال گذشته کاهش يافت.
اين ميزان کاهش به معني 39 درصد کاهش است .

سود حاصل از خرده فروش مواد غذايي براي سه ماهه سوم سال جاري، شرکت هاي بالغ به 55 ميليون ريال (14.6 ميليون دلار)، در مقايسه با 151 ميليون ريال (40 ميليون دلار) براي سه ماهه سوم سال 2017،بود.

منبع خبر : اخبار امروز