وزير سابق امور خارجه آلمان: اوکراين سعي کرد ما را به جنگ با روسيه بکشاند!

وزير سابق امور خارجه آلمان: اوکراين سعي کرد ما را به جنگ با روسيه بکشاند!

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز :وزير امور خارجه سابق آلمان ، زيگمار گابريل، در يک مصاحبه تلويزيوني گفت، که اوکراين در تلاش است تا با کشيدن آلمان را به جنگ در حادثه که هفته گذشته در تنگه کرچ در درياي سياه رخ داده است بکشاند.

وزير امور خارجه سابق آلمان در مقابل نظرات سياسي آلمان در تحريک اوکراين در تنگه کرچ گفت: “من فکر مي کنم که در هر صورت بايد اجازه نمي دهد اوکراين ما را به جنگ بکشاند.

منبع خبر : اخبار امروز