کسري تجاري ترکيه در ماه نوامبر به 0.6 ميليارد دلار رسيده است

کسري تجاري ترکيه در ماه نوامبر به 0.6 ميليارد دلار رسيده است

به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز :اطلاعات وزارت دادگستري و تجارت ترکيه روز شنبه نشان داد کسري تجاري در اين کشور 90 درصد در ماه نوامبر به 0.6 ميليارد دلار رسيده است، در حالي که صادرات و واردات کاهش يافته است.

صادرات 9.49 درصد افزايش يافت و به 15.53 ميليارد دلار رسيده بود، در حالي که واردات از همان زمان به 21.47 درصد رسيد و به 16.14 ميليارد دلار رسيده است.

اتاق بازرگاني استانبول گفت که قيمت خرده فروشي در استانبول، بزرگترين شهر ترکيه، در ماه نوامبر از ماه پيش از آن 0.24 درصد کاهش داشته است.

قيمت هاي عمده فروشي در شهر، که در حدود يک پنجم از 81 ميليون نفر ترکيه است، در ماه نوامبر در ماه نوامبر 0.18 درصد رشد داشته است.

منبع خبر : اخبار امروز