وزير امور خارجه ترکيه “ميراث اجدادي” در سودان را بازديد مي کند

وزير امور خارجه ترکيه “ميراث اجدادي” در سودان را بازديد مي کند

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : سليمان سويلو، وزير داخله ترکيه روز شنبه يک گورستان را ديد که شامل بقاياي افسران عثماني در پايتخت سودان خارطوم بود.

او گفت: “ما از آرامگاه احمد ابو فيدن و موسي حمدي پاشا ديدن کرديم.”

وي همچنين از مسجد بزرگ خارطوم بازديد کرد که در آن ديدگاه ها را با شهروندان سودان برگزار کرد و با نمايندگان سازمان هاي جامعه مدني در موسسه يونيس امرو ترکيه ملاقات کرد.

وزير داخله ترکيه روز شنبه به عنوان بخشي از ديدار رسمي به سودان سرتاسر سودان سفر کرد.

اين بازديد سومين مقام ارشد ترکيه به خارطوم در يک زمان کوتاه بود و بعد از ديدار اخير وزير دفاع، خلوصي آکار و فواد اوقتي، معاون رئيس جمهور ترکيه، به اين نتيجه رسيدند.

منبع خبر : اخبار امروز