دانشمندان: پايان قريب الوقوع قديمي ترين حرفه در تاريخ بشر!

دانشمندان: پايان قريب الوقوع قديمي ترين حرفه در تاريخ بشر!

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : يک نظرسنجي که توسط دانشمندان در کنفرانس بينالمللي جنسي انجام شده است، پايان عمدهاي را براي قديمي ترين حرفه اي که بشر شناخته شده است تاييد کرده است.

به گفته مجله “Scientist جديد”، اين کنفرانس در مورد مسائل اخلاقي روابط جنسي و عاشقانه با روبات ها بحث کرد. اين کنفرانس نتايج تکان دهنده اي را ايجاد کرد .

مجله اشاره کرد که تعداد افرادي که ترجيح مي دهند رابطه جنسي با اسباب بازي هاي جنسي مصنوعي داشته باشند، در حال افزايش است، در حالي که نتايج نشان داد که هيچ کدام از شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه اي به روابط جنسي بين انسان ها نداشتند.

به گفته محققان، سن روابط جنسي در سال 2035 در فرم جديد خود (با عروسک هاي جنسي) آغاز خواهد شد. سپس روبات ها قادر خواهند بود انسان ها را درک کنند و مي توانند تمام آرزوهاي خود را از روال روزمره به روابط “صميمي” برآورده کنند.

جامعه شناسان دانشگاه توفتس دريافتند که مد از روبات هاي جنسي مي تواند منجر به ناپديد شدن خانه هاي مجاز و مخفي شود که در آن تقاضا براي “ازدواج واقعي” به تدريج کاهش مي يابد.

منبع خبر:اخبار امروز