سازمان ملل خواستار عدالت براي قربانيان سوء استفاده جنسي در جنوب سودان است

سازمان ملل خواستار عدالت براي قربانيان سوء استفاده جنسي در جنوب سودان است

به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز : به گفته سه سرباز سازمان ملل متحد، در 12 روز گذشته 150 زن و دختر در جنوب سودان پس از تجاوز جنسي و ساير اشکال خشونت جنسي مورد حمايت قرار گرفته اند.

سازمان ملل روز دوشنبه اين حملات را محکوم کرد و از مقامات خواست تا مجرمان را مجازات کنند.
دفتر دبير کل سازمان ملل متحد در اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که “به شدت به تجاوز جنسي اخير وحشيانه در جنوب سودان را محکوم مي کند.”

وي افزود: “با وجود اين رهبران از تعهدات اين کشور به توقف خصومت و براي احياي طرح صلح، اما وضعيت امنيتي براي شهروندان فاجعه باقي مانده است، به ويژه براي زنان و کودکان.”

گوترس با اشاره به استفاده از خشونت جنسي به عنوان يک “تاکتيک جنگ” مکرر در جنوب سودان، تاکيد کرد که “رفتار وحشيانه غير قابل قبول است.”

منبع خبر:اخبار امروز