وزير دفاع جديد بحرين کیست؟

وزير دفاع جديد بحرين کیست؟

به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز : حامد بن عيسي الخليفه، پادشاه بحرين روز سه شنبه يک فرمان براي تشکيل يک دولت جديد که شامل سه وزير جديد بود صادر کرد.

دولت جديد بحرين تحت رهبري خليفه بن سلمان الخليفه شامل 18 وزير شد.

حافظ و معاون رئيس جمهور از چهار وزير به پست هاي خود، علاوه بر انتصاب شاهزاده سلمان بن حمد بن عيسي آل خليفه، معاون اول نخست وزير صورت گرفت.

وزراي اوراق بهادار مستقل، خارجي، داخلي و عدالت باقي ماند، در دفتر سابق خود، به عنوان وزير جديد وزارت امور دفاع به نام، سرلشکر عبدالله بن حسن النعيمي گمارده شدند.

منبع خبر:اخبار امروز