7 تن در بمب گذاري در افغانستان کشته شدند


به گزارش سرویس اخبار حوادث سایت اخبار امروز :  هفت نفر در يک بمب کنار جاده اي در زير يک خودرو در ايالت غزني، مرکز افغانستان منفجر شد کشته شدند.

خبرگزاري هاي افغانستان اعلام کردندهفت غيرنظامي در اين انفجار کشته شدند

هنوز مسئوليت اين حمله توسط هيچ گروه مسلح ادعا نشده است ،اما اين جنبش تروريستي طالبان مسئول اين حمله معرفي شده است

در طول چند سال، گروه هاي تروريستي چن، به خصوص طالبان و داعش حملات عليه ارتش و مواضع پليس و رسمي هدفمند و نهادهاي اجتماعي در افغانستان، منجر به مرگ و زخمي شدن شهروندان و پرسنل نظامي را صورت داده اند.

منبع خبر : اخبار امروز