عراق به توافق «اوپک +» متعهد است و قطر قيمت نفت خام را کاهش مي دهد


به گزارش سرويس اخبار اقتصادي سايت اخبار امروز: عراق روز جمعه اعلام کرد که متعهد به موافقت اوپک + براي کاهش توليد نفت بوده و در نيمه اول سال 2019 توليد نفت خام را به ميزان 4.513 ميليون بشکه در روز حفظ خواهد کرد.

ثامير القدان، وزير نفت عراق، در بيانيه اي گفت که او مسئولان نفتي را به منظور اقدامات فوري براي تطبيق با مقررات، دستور داده است.


اين وزير افزود که تأييد وزارتخانه را براي تثبيت توليد در سراسر کشور به طور متوسط در هر شش ماه آينده به ميزان 4.513 ميليون بشکه در روز افزايش داده است.

سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک)، روسيه و ساير اعضاي غير اوپک، در يک اتحاد که به نام اوپک + شناخته مي شود، در ماه دسامبر براي کاهش عرضه 1.2 ميليون بشکه در روز در سال 2019 توافق کردند.
سهم اوپک از اين کاهش 800 هزار بشکه در روز است.

دو منبع گفتند قطر قيمت رسمي فروش خود را در ماه دسامبر در قيمت 57.70 دلار به ازاي هر بشکه تعيين کرده است که اين ميزان 8.20 دلار به ازاء هر بشکه بوده است.

قطر قيمت رسمي نفت خام زميني را در ماه دسامبر به قيمت 58.45 دلار به ازاي هر بشکه کاهش داد و 8.50 دلار از ماه قبل نيز کاهش يافت.


اين باعث مي شود که حق بيمه در برابر نفت خام دبي به ارزش 1.13 دلار در هر بشکه کاهش يابد و به 26 سنت کاهش يابد. قيمت ها با انتظارات بازار همراه بود.

منبع خبر : اخبار امروز