مردان مسلح ناشناس صاحب محبوب ترين رستوران بغداد را کشتند


به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز ،  افراد مسلح ناشناس در روز پنج شنبه صاحب محبوب ترين رستوران در پايتخت عراق در بغداد را کشتند.

خبرنگار “تي. تي.” گفت که “مردان مسلح ناشناس ترور عماد جبار، صاحب رستوران” ليمونا “مشهور در پايتخت عراق در بغداد،”را صورت داده اند.
اشاره کرد که “اين ترور در شهر صدر، جايي که اين رستوران بود، اتفاق افتاد.”

در روز پنج شنبه، پليس عراق بدن يک خبرنگار عکاسي را در تلويزيون الحررا در بغداد، نزديک مرز شهر صدر، که مالک رستوران ليمونا بود، کشف کرد.

منبع خبر :اخبار امروز