نامزد اپوزيسيون برنده انتخابات رياست جمهوري دموکراتيک کنگو شد


به گزارش سرویس اخبار سیاسی سایت اخبار امروز ، کميسيون انتخابات در جمهوري دموکراتيک کنگو اعلام کرد که نامزد اپوزيسيون، فليکس ، انتخابات رياست جمهوري در اين کشور در تاريخ 30 دسامبر را به دست آورده است.

رئيس کميسيون ملي مستقل انتخابات، کورني نانگا، گفت که “برنده 7 ميليون و 51 هزار و 13 راي معتبر، يعني 38.57 درصد از آرا را بدست آورده است.
اعلام انتخابات موقت رئيس جمهور فليکس از جمهوري دموکراتيک کنگو را تاييد مي کند.”

اگر چه اين نتيجه رسمي موقتي است و مي تواند قبل از دادگاه قانون اساسي به چالش کشيده شود.
اين اولين بار است به نفع نامزد اپوزيسيون در انتخابات رياست جمهوري در بزرگترين کشور در کشورهاي جنوب صحراي آفريقا رئي جمهوري اعلام خواهد شد.

منبع خبر :اخبار امروز