تظاهرات بعد از نماز جمعه در ناحيه خارطوم و عدمرمان رخ داد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ،  تظاهرات بعد از نماز جمعه در ناحيه خارطوم و عدمرمان رخ داد


خبرگزاري فرانسه گزارش داد که پليس سودان براي ترساندن تظاهرکنندگان که بعد از نماز جمعه در خارطوم و امدورمن اعتراض کردند، از گاز اشک آور استفاده کردند.


هنوز اخبار بيشتري از اين اعتراضات منتشر نشده است

منبع خبر :اخبار امروز