نيروي دريايي ايالات متحده به آب هاي درياي بالتيک وارد شد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ، براساس اطلاعات مربوط به سايت هاي کنترل دريايي، نيروي دريايي ايالات متحده به آب هاي درياي بالتيک وارد شده است.

براساس اطلاعات، ناوشکن از تنگه دانمارک عبور کرد و در صبح روز پنجشنبه وارد درياي بالتيک شد.

پيش از اين، نيروي دريايي ايالات متحده، تصويري از ناوشکن “Grayville” را که در آبهاي درياي شمال قرار دارد و به بندر کپنهاگ، دانمارک منتقل مي شود، منتشر کرد.

اين ناوشکن قادر به حمل 56 موشک Tomahawk با دامنه تا 1600 کيلومتر است و همچنين داراي سيستم دفاع موشکي Aegis است.

اين ناوشکن ناوگان ششم نيروي دريايي ايالات متحده، کشتي اصلي گروه نخست نيروي دريايي ناتو است.

اين کشتي در روز 28 دسامبر به سمت نورفولک، ويرجينيا رفت و به اروپا سفر کرد.

منبع خبر :اخبار امروز