40،000 زن مجاز به رانندگي در عربستان سعودي شده اند


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ،  محمد البسامي، مدير کل ترافيک در عربستان سعودي، تعداد مجوزهاي رانندگي براي زنان در کشور را بيش از 40 هزار تخمين زد.

طبق روزنامه عربستان سعودي،وي افزود ” با همکاري در اعمال استانداردهاي بين المللي که ما در تلاش براي اجراي اين مدارس هستيم”.

او پس از ادارات ترافيک از جلسه مديران، اهميت کيفيت در استفاده از صدور مجوز براي زنان تاکيد کرد: “پروژه هاي ترافيک ايجاد 14 مدرسه براي زنان انتظار براي دريافت مجوز به سهولت کمک خواهد کرد.”

او اشاره کرد که ترافيک 22 مرکز براي جايگزيني مجوز ها را باز کرده است و اين تعداد کافي است و تأکيد دارد که قيمت صدور مجوز براي زنان بر اساس مطالعات مالي به منظور دستيابي به کيفيت ساخته شده است.

عربستان سعودي تا 24 ژوئن پس از تصميم سلطان سلمان به زنان اجازه رانندگي و صدور مجوز داده مي شود.

منبع خبر :اخبار امروز