ايالات متحده با بقاي پايگاه هاي نظامي دائمي در افغانستان با طالبان در حال مذاکره است

ايالات متحده با بقاي پايگاه هاي نظامي دائمي در افغانستان با طالبان در حال مذاکره است


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز ، ايالات متحده با بقاي پايگاه هاي نظامي دائمي در افغانستان با طالبان در حال مذاکره است

روزنامه “اکسپرس تريبيون” پاکستان، در روز دوشنبه،به نقل از منابع دولت اطلاع داد که واشنگتن با “طالبان” بحث در مورد حفظ پايگاه هاي نظامي ايالات متحده در افغانستان را صورت داده است.

همان منابع گفت که ديپلمات هاي آمريکايي درگير در گفتگو با نمايندگان “طالبان” در امارات متحده عربي و قول داد در بازگشت به “حمايت جدي” در بازسازي کشور جنگ زده کمک کند.

منبع خبر :اخبار امروز