عربستان سعودي در نظر دارد 201 ميليارد دلار قرض بگيرد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز:  مدير دفتر مديريت بدهي دولتي در عربستان سعودي و وزارت ماليه، گفت که اين کشور پادشاهي در نظر دارد به قرض گرفتن 118 ميليارد ريال (31 ميليارد دلار) در سال جاري براي پوشش بخشي از کسري بودجه پيش بيني شده که در 131 ميليارد ريال است اقدام کند.

دفتر فهد سيف عنوان کرد و گفت: “31 ميليارد دلار، به پرداخت بدهي به تامين مالي برآورد کسري بودجه قرض گرفته مي شود.”


مقامات عربستان سعودي گفته اند که اين کشور در نيمه دوم سال جاري ميلادي اقدام به صدور ابزار بين المللي مي کند.

عربستان سعودي در حال حاضر بازارهاي بدهي را در سال جاري افزايش داده است که 7.5 ميليارد دلار از طريق اوراق قرضه متعارف افزايش يافته است.

پس از کاهش قيمت نفت در اواسط سال 2014، بودجه عربستان سعودي به شدت تحت تأثير قرار گرفته است.


صادرات نفت منبع اصلي درآمد اين پادشاهي است.


براي کاهش وابستگي به نفت، رياض يک برنامه تحول اقتصادي را با هدف ايجاد تنوع درآمد راه اندازي کرده است.

منبع خبر : اخبار امروز