رشد تجارت روسيه با ايران و ترکيه در سال 2018


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز:  اطلاعات گمرکي روسيه روز پنجشنبه نشان داد که تجارت روسيه با ايران و ترکيه در سال گذشته افزايش يافته است.

حجم تجارت بين روسيه و ايران طي ساليانه 2 درصد افزايش به 1.741 ميليارد دلار رسيد.


صادرات روسيه به ايران 1،208 ميليارد دلار بود.

با ترکيه، مبادلات تجاري با رشد 15.7 درصدي در سال 2018 به 25.5 ميليارد دلار رسيد.

طبق اطلاعات گمرکي، صادرات روسيه به ترکيه به 21.345 ميليارد دلار در مقايسه با واردات 4.216 ميليارد دلار رسيد.

منبع خبر : اخبار امروز