آيا بشريت گوشت را ترک کند؟


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز:   حدود 150 گونه از حيوانات در سال هاي اخير به علت غير قانوني بودن ماهيگيري و تبديل زيستگاه ها منقرض شده اند.

اکولوژيست اعلام کرده است که تخريب ششم حيوانات بر روي زمين اتفاق مي افتد.
قبل از دوران انترپوکسين، هر پستاندار دو گونه از 10،000 گونه منقرض شده بود.

اما اين تعداد در قرن بيست و يکم به 114 بار افزايش يافت که به دليل انفجار جمعيت در آفريقا و جنوب امريکا و افزايش شديد توليد گوشت و لبنيات در سراسر جهان بود.

اکولوژيست ها موجودات زنده را بر زمين تقسيم کرده اند: 100 کيلوگرم عظيم بيشتر از پستانداران و ماهي و 40 کيلو پرنده، خزندگان، دوزيستان و حيوانات کوچک.

منبع خبر : اخبار امروز