شرکت استراليايي خريد 8 هواپيما «ايرباس» را لغو کرد


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:  شرکت استراليايي خريد 8 هواپيما «ايرباس» را لغو کرد

Quants استراليا در روز چهارشنبه اعلام کرد که هشت ايرباس A380 را که در سال 2006 به آن سفارش کرده بود، خريداري نخواهد کرد.

سخنگوي شرکت استراليايي گفت: “پس از بحث در مورد ايرباس، کوانتوس شخصيت رسمي خود را به تصميم خود مبني بر عدم دستيابي به هشت A380 اضافي که در سال 2006 دستور داد، اضافه کرد. او گفت، “اين هواپيماها براي مدت زمان مشخصي در برنامه هاي شرکت قرار نگرفته است، افزود که Quantas تلاش هاي خود را براي ارتقاء 12 هواپيماي Super Jumbo تمرکز خواهد کرد.

سال گذشته، ايرباس توليد ناخالص داخلي A380 خود را به علت فروش ضعيف کاهش داد. گروه توليد يک هواپيما در هر ماه در سال 2018، در مقايسه با 27 در سال 2015.

کميسيون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که در مورد خريد 36 A380 شرکت مذکور با شرکت هواپيمايي امارات دربارهي خريد آن 36 A380 صحبت کرده است، که اين امکان را براي برنامه حفظ کرد، بدون اينکه ماهيت آن را افشا کند.

آژانس خبري مالي بلومبرگ گفت که مذاكرات با انتقال سفارشات هواپيماي امريكا به سفارش A350، كه بعدها جزء قطار ايرباس نيز به شمار مي رود، مقابله خواهد كرد.

اين احتمال مي تواند به سردرگمي برنامه “A380″، که در حال کاهش قيمت سفارشات است، به حالت عادي برسد، در حالي که قرارداد بزرگ امارات را مجبور به احياي آن مي کند. A380، بزرگترين بوئينگ 747، مي تواند 575 مسافر و تا 850 با 550 متر مربع مسافر فضا و 320،000 ليتر سوخت، 578 تن در زمان برداشت.

منبع خبر : اخبار امروز