نشست آمريکاي لاتين خواستار “انتخابات رياست جمهوري آزاد” در ونزوئلا است


به گزارش سرویس اخبار اقتصادی سایت اخبار امروز:  نشست آمريکاي لاتين خواستار “انتخابات رياست جمهوري آزاد” در ونزوئلا است

وزير امور خارجه اتحاديه اروپا و فردريکا مورگيني وزير امور خارجه اتحاديه اروپا Alourgoaana خواستار “انتخابات رياست جمهوري آزاد” در ونزوئلا شد.

کشورهاي اروپايي و آمريکاي لاتين در اولين جلسه گروه تماس بين المللي در پنجشنبه درباره ونزوئلا تصميم گرفتند.

آنها خواستار “انتخابات آزاد و شفاف رياست جمهوري و معتبر” در ونزوئلا براي جلوگيري از بي ثباتي در منطقه شدند.

منبع خبر : اخبار امروز