کشف قديمي ترين تومور سرطاني


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز:   کشف قديمي ترين تومور سرطاني

کارشناسان موزه تاريخ طبيعي در برلين، قديمي ترين تومور سرطاني را در استخوان فسيلي يک لاک پشت، حدود 240 ميليون ساله کشف کردند.

به گزارش سايت “نگار” که نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که يکي از اجداد لاک پشت معاصر، که در ترياس زندگي مي کردند، از يک تومور سرطاني رنج مي برد در استخوان ران، سازگار با سارکوم استخوان که در حال حاضر انسان ها را آلوده مي کند.


اين نوع تومورها بر روي سطح استخوان، و با رشد و گسترش سريع و ظهور تومورهاي ثانويه فتوگرافي مشخص مي شود.

منبع خبر : اخبار امروز