ترکیه نیروهای خود را در خلیج عدن گسترش می دهد


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز: ترکیه ماموریت نیروی دریایی خود را با حکم ریاست جمهوری در خلیج عدن برای یک سال دیگر با نظر به کمک به مبارزه با دزدی دریایی و سرقت در منطقه و اطراف آن و آبهای سرزمینی سومالی و سواحل آن را گسترش داده است.

پارلمان ترکیه در هفته گذشته در یادداشت ریاست جمهوری که می گوید توافق کردند که عناصر نیروی دریایی ترکیه از ماموریت “با هدف ایمنی کشتی های پرواز پرچم ترکیه کشتی های تجاری مرتبط با این کشور، در خلیج عدن و دریای عرب و محیط اطراف آن و از آبهای سرزمینی از سومالی و سواحل آن را اعلام کرده است.”

آنکارا مدعی است که نیروهای دریایی خود را به طور موثر کمک به عملیات های مشترک انجام شده توسط جامعه بین المللی انجام شده برای مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه، و کمک به مبارزه با تروریسم در دریا، در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل مستقر می کند..

نیروهای ترکیه با همتایان خود از کشورهای دیگر خارج از منطقه در خلیج عدن فعال هستند، در خط با تصمیم سازمان ملل متحد اجازه مشارکت در مبارزه با دزدی دریایی در آن آب و 13 ماه در 6 نوامبر 2018 تمدید شد

منبع خبر : اخبار امروز