عربستان سعودی خدمات شهروندان خود را برای تسهیل گسترش گذرنامه ها اعلام می کند


به گزارش سرویس اخبار وبگردی سایت اخبار امروز: عربستان سعودی خدمات شهروندان خود را برای تسهیل گسترش گذرنامه ها اعلام می کند

مقامات عربستان از راه اندازی یک سرویس جدید که شهروندان را قادر می سازد به تجدید گذرنامه های خود، از طریق دروازه های وزارت خدمات داخلی الکترونیکی صرف نظر از مدت زمان اعتبار از گذرنامه خبر دادند.

ریاست عمومی گذرنامه آن در همکاری با مرکز ملی اطلاعات برای تجدید گذرنامه عربستان از طریق وزارت کشور خدمات الکترونیکی دروازه از طریق پلت فرم جدید خبر داد.

منبع خبر : اخبار امروز