هفت نفر، از جمله دو کودک، در یک تصادف در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند


به گزارش سرویس اخبار حوادث سایت اخبار امروز:  هفت نفر، از جمله دو کودک، در یک تصادف در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند


دست کم هفت نفر در یک تصادف جاده ای در افغانستان کشته شدند.


در این بین دو کودک نیز وجود دارند که در بین کشته هابه چشم می خورند.

رئیس بیمارستان در شهر غزن، باقیم محمد، اعلام کرد که بدن های هفت نفر را دریافت کرد و افزود که در میان قربانیان دو کودک بود

منبع خبر : اخبار امروز